PŘIHLÁŠKA

Podmínky členství:

  • Závazně přihlašuji nového člena do Baseballového klubu Ježci Jihlava, z.s. (dále jen BK) a zavazuji se plnit všechny povinnosti z členství vyplývající.
  • Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a správné, případnou změnu údajů BK oznámím.
  • Souhlasím se zpracováním a evidováním všech osobních údajů poskytnutých v souvislosti s členstvím a činností v Baseballovém klubu Ježci Jihlava, z.s. (dále jen BK) dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  • Souhlasím s poskytnutím uvedených osobních údajů střešní sportovní organizaci, které je BK členem, a to v nezbytném rozsahu pro plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
  • Souhlasím se zachycováním podoby (formou fotografie, videozáznamu apod.) nového člena při akcích a činností souvisejících s BK. Dále souhlasím s použitím těchto záznamů pro prezentaci činnosti BK a to pouze bez spojení se jménem.
  • Platební podmínky členských příspěvků: Část členských příspěvků je hrazena v hotovosti na prvním tréninku formou zápisného společně s odevzdáním přihlášky. Zbývající částka je hrazena bankovním převodem do jednoho měsíce od odevzdání přihlášky. V případě ukončení členství v klubu nevzniká nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.